Sinds 1 oktober 2014 werk ik als projectmanager bij PRO6 managers.

Tussen 1 januari 2013 en 30 september 2014 werkte ik bij het Havenbedrijf Rotterdam als projectmanager.

Vanaf 1 januari 2012 tot eind 2012 werkte ik als senior projectmanager bij Royal Haskoning. Vanaf 1 juli 2012 heette het bedrijf na de fusie met DHV Royal HaskoningDHV. Van 1 oktober 2007 tot eind 2012 was ik binnen Royal Haskoning hoofd van de adviesgroep Regionale & Stedelijke Infrastructuur te Rotterdam. Daarvoor was ik vanaf 1 april 2007 ad interim hoofd van de adviesgroep Wegen & Rail van Royal Haskoning op het kantoor in Rotterdam. En daarvoor werkte ik vanaf 1 januari 2005 als projectmanager/consultant bij IM Infra Consultancy en Management, oftewel IM Advies, te Hoofddorp. Sinds 1 augustus 2005 werd IM Advies door een overname onderdeel van Royal Haskoning.

Vanaf 1 april 2003 tot eind 2004 heb ik bij de Provincie Zuid-Holland gewerkt. Na een korte periode in het lijnmanagement heb ik als projectleider het invoeren van projectmatig werken binnen de Directie Ruimte en Mobiliteit gedaan, daarnaast was ik adviseur bij diverse projecten.

Vanaf augustus 2000 tot april 2003 heb ik via Balance gewerkt als projectleider en programmamanager civiele techniek (vooral gericht op de infrastructuur) bij het ontwikkelingsbedrijf Vinex van de gemeente Berkel en Rodenrijs. 

Voor die tijd werkte ik (deels gedetacheerd vanuit het Ministerie van Sociale Zaken) voor Gemeentewerken Rotterdam in diverse functies.

 • 1993-2000 Projectmanager
 • 1988-1993 Lijnmanager binnen de afdeling Onderhoud Gebouwen
 • 1986-1988 Bouwkundig adviseur

Ervaring opgedaan binnen de voorgaande functies

 • Lijn- en projectmanagement;
 • Opdrachtgeverschap en opdrachtnemerschap;
 • De totstandkoming van bouwkundige, milieukundige en civiele werken (dit laatste zowel in de categorieën kunstwerken, infrastructuur en natte waterbouw, als in de GWW-sector);
 • Programmamanagement voor de civiele werken in een grote ontwikkelingslocatie;
 • De ontwikkeling van een geautomatiseerd systeem voor beheer & onderhoud;
 • Beheer, onderhoud, renovatie en nieuwbouw van gebouwen. Zowel operationeel, als leidinggevend;
 • Coaching van medewerkers;
 • Deelnemen aan en/of trekken van accountteams, (stuur-) groepen, interne veranderprojecten, en dergelijke;
 • Opzetten interne cursus projectmatig werken;
 • Opzetten kennisplatform projectmanagement;
 • Invoeren van projectmatig werken;
 • Opzetten van projectgerichte kwaliteitsborging;
 • Opzetten en geven cursus gebiedsontwikkeling.


Projecten die (mede) onder mijn verantwoordelijkheid zijn gerealiseerd in chronologische volgorde:

Gemeentewerken Rotterdam

Balance

Royal HaskoningDHV / IM Advies

Havenbedrijf Rotterdam

PRO6 managers

Adviesopdrachten

Royal HaskoningDHV / IM Advies

 • Bieden materiedeskundige ondersteuning aan het opzetten van kwaliteitsborging bij Bureau Realisatie Infrastructuur (2005, Provincie Zuid-Holland);
 • Uitvoeren quick scan op kwaliteitsborging projectorganisatie N210 en opzetten Projectkwaliteitsplan (2005 - 2006, Provincie Zuid-Holland);
 • Opstellen Projectkwaliteitsplan voor de N210 (2005 - 2006, Provincie Zuid-Holland);
 • Opstellen Projectplan voor de N210 in de uitvoeringsfase (2005 - 2006, Provincie Zuid-Holland, DC&M contract);
 • Toetsen ProjectKAMplan aannemer voor realisatie productielocatie Monster (2006, Duinwaterbedrijf Zuid-Holland);
 • Advisering over aanbesteding (deels UAV-GC en deels RAW), projectbeheersing en risicomanagement (incl. opzetten risico- en actiedatabase) voor de Zuidwestelijke Randweg Gouda (2006, Provincie Zuid-Holland);
 • Risicosessie verbreding Doenkade, N209 (2007, Provincie Zuid-Holland);
 • Workshop over sturing projecten geven (2008, Flora Holland);
 • Opzetten projectplan voor gebiedsontwikkeling Rijswijk-Zuid (2008, Gemeente Rijswijk);
 • Het ontwikkelen en (viermaal) verzorgen van een interne cursus gebiedsontwikkeling binnen Royal Haskoning (2009 - 2010);
 • Advisering New Engineering (2010, Gemeentewerken Rotterdam);
 • Workshop projectcontrol (2011, Accountview);
 • Risicosessie dorpscentrum Vierpolders (2011, Gemeente Brielle).

Port of Rotterdam

 • Onderzoek naar mogelijkheden voor ontsluiting van alle nutsvoorzieningen en naar bovenplanse investeringen bij uitbreiding van het Distripark Maasvlakte (2014).

Lezingen

 • Diverse lezingen over leiderschap. Voor: Balance & Fryske Akademy (2004);
 • Lezing leiderschap, projectmanagementmarkt PMI (2006);
 • Workshop projectcontrol. Voor: Yacht (2006);
 • Risicomanagement, wat is er nieuw aan? Voor: NVDO (2009).